Các bên liên quan cần tham khảo ý kiến trọng tài trong để giải quyết tranh chấp trong các dự án PPP

Theo khuyến cáo từ  các chuyên gia, trọng tài thương mại cần tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp trong các dự án hợp tác công tư (PPP) để không làm gián đoạn quá trình phát triển kinh tế.

Giáo sư Phạm Duy Nghĩa tại Đại học Fullbright Việt Nam cho biết thu hút đầu tư tư nhân là việc làm tốt cho phát triển cơ sở hạ tầng. Theo ông Nghĩa, để hạn chế rủi ro, có hai giải pháp: một là dự báo rủi ro tiềm ẩn khi các bên liên quan chuẩn bị hợp đồng lẫn nhau; hai là chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp.

Đọc tiếp…