Ra mắt trang web dữ liệu dân số và phát triển theo không gian

Với sự hỗ trợ từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA), Tổng cục Thống kê (GSO) đã xây dựng Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển, tại địa chỉ https://gis.gso.gov.vn, nhằm lan toả giá trị thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là trang thông tin điện tử đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề này, cung cấp dữ liệu về các chỉ tiêu về dân số và kinh tế xã hội từ Tổng điều tra dân số và các nguồn dữ liệu liên quan để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu dân số theo không gian. Kết quả của cuộc Tổng điều tra là nguồn dữ liệu đáng tin cậy về quy mô dân số cấp xã, cũng như thông tin dân số và nhà ở theo nhân khẩu học và các đặc điểm khác của 63 tỉnh thành Việt Nam.

Đọc tiếp…

Việt Đức