S&P nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam với triển vọng “Ổn định”

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đã công bố nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng “ổn định”. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ năm 2010. Việc  làm này được kì vọng sẽ giúp cải thiện thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu.

Trước đó vào tháng 08/2018, Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service ngày 10/8 tuyên bố nâng một bậc định hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn của Chính phủ Việt Nam lên mức Ba3 từ mức B1 trước đó, đồng thời điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam thành ‘ổn định’ từ ‘tích cực’.

Tổ chức Fitch Ratings vào tháng 05/2018 cũng đã tăng hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ ngoại tệ dài hạn của Việt Nam lên mức BB với triển vọng ‘ổn định’, từ mức BB- trước đó.

Đọc tiếp…