Thành lập Trung tâm giải mã gen lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Theo ông Cao Anh Tuấn, Giám đốc điều hành của Công ty giải mã gen Genetica có trụ sở tại Việt Nam, trung tâm giải mã gen lớn nhất Đông Nam Á đã được thành lập tại Việt Nam vào ngày 7/10. Trung tâm giải mã gen sẽ là nơi hợp tác nghiên cứu về gen giữa các bệnh viện hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam.

Đọc tiếp…