Ra mắt mô hình Bayer ForwardFarm đầu tiên của Đông Nam Á tại Việt Nam

Bayer Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) vừa ra mắt mô hình “Canh tác bền vững – Hướng đến tương lai” (ForwardFarm) đầu tiên tại Đông Nam Á tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. ForwardFarm Cần Thơ tập hợp nông dân, các đối tác công nghệ, các nhà khoa học, các đối tác trong chuỗi giá trị cũng như người tiêu dùng để trao đổi kiến thức nông nghiệp và hình thành quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững hiện đại và thông minh với khí hậu thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Sáng kiến Bayer ForwardFarming, phối hợp với nông dân và các đối tác, thúc đẩy chia sẻ kiến thức về nông nghiệp hiện đại và bền vững thông qua trải nghiệm trực tiếp tại các trang trại độc lập trên toàn thế giới.

Đọc tiếp…