Phân loại rác thải là điểm mấu chốt trong xử lý rác thải

Các chuyên gia cho biết, thực tế là chất thải không được phân loại tại nguồn là thách thức lớn nhất trong xử lý rác thải ở Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS