Sơn La: Phát triển dược liệu gắn với du lịch cộng đồng

Phát triển dược liệu là hướng đi mới để chuyển dịch cơ cấu cây trồng kinh tế cao tại tỉnh Sơn La, nhưng để tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho dược liệu, nhiều chuyên gia cho rằng tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực này và phát triển chuỗi giá trị dược liệu gắn với du lịch cộng đồng.

Toàn tỉnh Sơn La hiện có khoảng 1.560ha trồng cây dược liệu, đã có nhiều mô hình cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế hợp tác xã trồng và sơ chế cây dược liệu. Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, đây là mô hình hiệu quả, người dân được khuyến khích phát triển để nâng cao thu nhập.

Đọc tiếp…

Ánh Tuyết