Giải quyết ‘khủng hoảng rác thải’ ở Hà Nội bằng các nhà máy điện rác

“Biến rác thành điện” được cho là giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng rác thải ở Hà Nội, nhưng một nhà máy điện rác là không đủ.

Theo tiến sĩ Edward McBean từ Đại học Guelph ở Canada, không khó để nhập khẩu công nghệ châu Âu để sử dụng tại các nhà máy xử lý chất thải của châu Á. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là cơ cấu rác thải ở châu Á khác với châu Âu.

Ở Việt Nam, nhà nước vẫn bỏ tiền ra xử lý rác thải và không doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào lĩnh vực này vì lợi nhuận thấp. Chính phủ cần làm việc với người dân để cải thiện việc phân loại và xử lý rác thải.

Đọc tiếp…

Thanh Lich