Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA đã chủ trì cuộc họp của giữa Ban Chỉ đạo và nhóm ngân hàng tài trợ cho Việt Nam nhằm thống nhất các biện pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong bối cảnh những năm gần đây tỷ lệ giải ngân có xu hướng giảm.

Nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm là do các quy định về thủ tục còn phức tạp, trùng lặp; mức độ sẵn sàng của dự án thấp và các quy trình, yêu cầu để giải ngân rườm rà.

Một trong những giải pháp được đề xuất tại cuộc họp là sáu nhóm ngân hàng phát triển cần phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Đọc tiếp…