Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khỏi tác động của dự án nhiệt điện than

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập một cơ quan đầu mối để giải quyết các vấn đề gây ra bởi 5 nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đề xuất này được đưa ra tại cuộc họp vào thứ Hai giữa Ủy ban Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS