Thứ trưởng: Cần tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án nhà máy thủy điện để hoàn thành đúng thời hạn

Việc mở rộng Nhà máy Thủy điện Ialy tại khu vực Tây Nguyên đang gặp khó khăn, trong đó có vấn đề về quyền sử dụng đất chưa được giải quyết, làm chậm tiến độ hoàn thành dự án.

Hai tổ máy bổ sung với tổng công suất 360MW thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng dự kiến sẽ được lắp đặt và vận hành vào cuối năm 2024. Dự kiến 360MW năng lượng tái tạo sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, thay thế cho năng lượng hoá thạch ( ước tính khoảng 220GWh/năm).

Đọc tiếp…