Thảo luận về giải pháp làm mát bền vững cho đô thị ở Việt Nam

Ngày 17/5, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Giải pháp làm mát bền vững khu vực đô thị ở Việt Nam”.

Hội thảo do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) phối hợp tổ chức. Hội thảo là nơi để đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia Việt Nam và quốc tế thảo luận và đề xuất giải pháp làm mát các đô thị tại Việt Nam.

Đọc tiếp…