Lĩnh vực năng lượng mặt trời bắt đầu sôi động ở Việt Nam

Thị trường tấm pin năng lượng mặt trời đang nóng dần lên với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Đọc tiếp …

Thanh Lịch