Doanh nghiệp xã hội bén rễ tại Việt Nam, quốc gia đang phát triển

Mặc dù tư tưởng coi trọng vật chất vẫn còn tồn tại phổ biến trong một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, các doanh nhân doanh nghiệp xã hội vẫn nhìn nhận Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để khởi nghiệp.

Theo một khảo sát năm 2019 thực hiện bởi Hội đồng Anh, hạt giống của các doanh nghiệp xã hội đã phát triển tại Việt Nam theo 3 giai đoạn: trước năm 1986 gắn với các hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể, phục vụ nhu cầu của nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn; từ năm 1986 đến 2015 gắn với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; và từ năm 2015 tới nay, khi các doanh nghiệp xã hội đã được hợp pháp hóa.

Đọc tiếp…

Linh Do