Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần sử dụng năng lượng hiệu quả

Theo ý kiến các chuyên gia tại hội thảo do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cần có chiến lược phát triển xanh để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi trường. 

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN