Năng lượng thông minh rất cần thiết đối với Tp HCM

Năng lượng thông minh là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình đưa thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS