Xây dựng thành phố thông minh ở VN đối mặt với nhiều thách thức

Xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức, mặc dù các doanh nghiệp công nghệ đã nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các địa phương trong việc định hướng, quy hoạch và xây dựng, thông tin tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2023.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA, thách thức lớn nhất là hành lang pháp lý thiếu rõ ràng, chưa thuận lợi cho hợp tác công tư, đặc biệt ở thủ tục liên quan đến đầu tư, đấu thầu, thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Thứ hai, các đô thị cũng chưa chú trọng quy hoạch thông minh, thông minh hóa hạ tầng thiết yếu.

Đọc tiếp…