Xây dựng cống ngăn mặn trên phụ lưu sông Mekong

Chính phủ đã phê duyệt việc xây dựng 6 cống ngăn mặn trên một nhánh của sông Mekong để giúp tích trữ nước ngọt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã chấp nhận đề nghị của tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng các cống ngăn mặn nằm ven sông Tiền, qua 2 huyện Châu Thành và Cai Lậy với kinh phí 880 tỷ đồng (38 triệu USD) bằng nguồn vốn chính phủ.

5 tỉnh là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nước khi độ mặn lên đến mức kỷ lục. Đã có khoảng 40.000 ha ruộng bị hư hại.

Đọc tiếp…

Hoàng Nam