Chi phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành ước khoảng 41 tỷ đô la Mỹ

Chi phí đền bù, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho dự án xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai ước tính khoảng gần 23.300 tỷ đồng.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS