Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt vào ngày 12/8 nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), kinh tế chia sẻ là mô hình kinh doanh mới, tận dụng lợi thế của công nghệ số, qua đó tiết kiệm chi phí giao dịch và tiếp cận một số lượng lớn khách hàng thông qua các nền tảng số. Mô hình kinh tế chia sẻ đã phát triển trong những năm gần đây trong 6 lĩnh vực chính, bao gồm vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở, thương mại điện tử, lao động việc làm, dịch vụ tài chính, và quảng cáo trực tuyến.

Đọc tiếp…