Định hình tương lai của lực lượng lao động Việt Nam

Khi dân số đang tăng nhanh và cách mạng công nghiệp 4.0 có xu hướng tước đoạt cơ hội việc làm của lao động thủ công, Việt Nam đang chịu áp lực lớn để tạo ra đủ việc làm cho lao động trẻ.

Đọc tiếp …

Thanh Tùng