Hơn 80% vụ xâm hại trẻ em là bạo lực tình dục

Theo số liệu của Bộ Công An, năm 2018 cả nước xảy ra gần 1.600 vụ xâm hại trẻ em, trong đó nạn nhân bị xâm hại tình dục chiếm hơn 80%. Báo cáo nêu ngày 18/4 tại hội thảo xây dựng kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho thấy trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em được Tổng đài 111 can thiệp hỗ trợ, thủ phạm là người quen, hàng xóm chiếm 59%.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho rằng nguyên nhân do bất bình đẳng giới, bất bình đẳng kinh tế, nghèo khó và các quan niệm ủng hộ bạo lực, xâm hại (như vợ không tố cáo chồng xâm hại tình dục con đẻ, con riêng). 

Đọc tiếp…

Đoàn Loan