Tỷ số giới tính khi sinh là 115,1 bé trai/100 bé gái

Tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh nam nhiều hơn nữ tiếp tục tăng nhanh và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Tỷ số giới tính khi sinh là 115,1 bé trai/100 bé gái, tăng 3% so với năm 2017.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet