Ra mắt gói dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và lạm dụng trẻ em

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vào ngày 28/6 đã ra mắt gói dịch vụ thí điểm được thiết kế để ngăn chặn tình trạng lao động là trẻ em và ngăn ngừa tai nạn, lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em.

Gói sẽ cung cấp cho trẻ em tại Trường tình thương Thiên Ân bữa ăn trưa hàng ngày, bảo hiểm y tế, thư viện với 500 đầu sách và các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, bố mẹ trẻ sẽ được đào tạo nghề để cải thiện sinh kế của gia đình.

Đọc tiếp…