Hội thảo nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc giảm thiểu khí nhà kính

Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn mà nhân loại phải đối mặt, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao cũng như an ninh toàn cầu, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) cho biết.

Theo ông Nguyễn Tiến Huy – Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC), Bộ TN&MT đã phối hợp với JICA trong việc thực hiện dự án “Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)”.

Đọc tiếp…