Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo nghị định về dịch vụ Internet

Hội thảo được tổ chức vào ngày 17/2 nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013 /NĐ-CP (Nghị định 72) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nhằm mục đích tạo ra các khuôn khổ pháp lý phù hợp hơi với sự phát triển của Internet và nền kinh tế số ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra các kiến nghị liên quan đến an ninh mạng, giải quyết tranh chấp về bản quyền, tin giả, tên miền, cấp phép mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, …

Đọc tiếp…