Hội thảo về phát triển lực lượng lao động chất lượng cao

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã tổ chức hội thảo tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 7 nhằm thảo luận về vấn đề phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguyễn Thị Hoài Lê cho biết Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển lực lượng lao động cho giai đoạn 2011-2020, tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo một nghiên cứu kéo dài một năm, lực lượng lao động chất lượng cao hầu hết tập trung ở các lĩnh vực phi sản xuất như giáo dục-đào tạo, quản lý nhà nước, quốc phòng và an ninh, và thương mại.

Đọc tiếp…