Tọa đàm về ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng

Ngày 30/03 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm “Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng”.

Buổi tọa đàm cũng là không gian đối thoại trực tiếp với các chuyên gia, Bác sỹ về ô nhiễm không khí và tác động đến sức khỏe người dân đặc biệt là trẻ em. Đồng thời mang lại cho người tham dự nhận thức đúng về vấn đề ô nhiễm không khí, cung cấp các giải phải bảo vệ sức khỏe gia đình.
Đọc tiếp…