Hội thảo ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các nhóm giải pháp liên quan tới ứng dụng khoa học và công nghệ (KH & CN), cũng như các thành tựu KH & CN của nhân loại trong ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến hệ thống thử nghiệm cảnh báo sớm lũ, lũ quét cho một số lưu cực thuộc tỉnh Lào Cai, Yên Bái; công nghệ cảnh báo sớm lũ bùn đá tại Bản Khoang (Sapa, tỉnh Lào Cai), ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý đê điều và giới thiệu về tuyến đê kiểu mẫu, ứng dụng các giải pháp công nghệ xử lý xói lở bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…