Hội thảo chuyên đề ‘Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử’ trên toàn quốc

Các biện pháp nhằm đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EMR) tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã được thảo luận tại hội thảo chuyên đề diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/6. Sự kiện này do Bộ Y tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đồng tổ chức (ADB).

Đại diện đến từ Bộ Y tế cho biết đã triển khai thử nghiệm thành công phần mềm tại các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nghệ An trong tháng 4 này. Đến nay, 31 thành phố và tỉnh thành trực thuộc trung ương đã triển khai hệ thống.

Đọc tiếp…