Lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp cho ngành trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, dần khẳng định rằng đây là một trụ cột và công nghệ đột phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các hội nghị về AI trong nước và quốc tế gần đây đã chỉ ra rằng Việt Nam có xuất phát điểm thấp hơn so với nhiều nước, nếu Việt Nam đi theo xu hướng phát triển AI như các nước phát triển có nguồn lực AI vững chắc thì Việt Nam sẽ khó theo kịp họ. 

Do đó, Việt Nam phải có định hướng riêng cho ngành AI. Nhà nước cần xây dựng các chính sách ưu tiên cho việc đào tạo và phát triển nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao đồng thời kết nối các cộng đồng AI hình thành một cách tự phát để thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu và nghiên cứu và ứng dụng AI theo hướng xây dựng nền tảng AI mạnh mẽ. Những yếu tố này sẽ giúp Việt Nam tận dụng cơ hội để bắt kịp các nước tiên tiến.

Đọc tiếp…