Đại hội các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II sắp diễn ra

Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II dự kiến diễn ra từ ngày 2-4/12 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.600 đại biểu. Các đại biểu sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về công tác dân tộc và các nhiệm vụ liên quan trong thập kỷ qua, nhằm hướng tới hoàn thiện chính sách dân tộc.

Đại hội cũng sẽ tôn vinh những tổ chức, cá nhân xuất sắc có đóng góp quan trọng cho phong trào yêu nước và sự phát triển tại vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-20.

Đọc tiếp…