Đề xuất gói hỗ trợ thứ hai cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19  

Ngày 25/8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết Bộ đã đề xuất lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư về gói hỗ trợ lần 2 dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tổng kinh phí của gói hỗ trợ ước tính khoảng 18.600 tỷ đồng (808 triệu USD), sẽ được sử dụng để cấp các khoản vay ưu đãi cho người sử dụng lao động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng.

Đọc tiếp…