Khó khăn của ngành thủy sản do thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu (EC)

Năm 2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã  “rút thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam với lý do những nỗ lực của Việt Nam chưa đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) do thị trường này đưa ra. Mặc dù biện pháp này chỉ mang tính chất cảnh cáo và không trực tiếp tác động tới các chính sách thương mại của EC, ngành thủy sản Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ tổn thất về uy tín trên thị trường quốc tế dẫn đến giảm sản lượng xuất khẩu.

Đọc tiếp…