Chuyên gia giáo dục Đông Nam Á thảo luận về tiêu chuẩn năng lực giáo viên

Hội thảo khu vực “Khung năng lực giáo viên Đông Nam Á: Sự hài lòng và động lực của giáo viên” vừa được Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRACT) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây các đại biểu đến từ Bộ giáo dục các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng các chuyên gia giáo dục quốc tế đã tham gia thảo luậ n về những tiêu chuẩn mới nhất để đánh giá năng lực giáo viên trong khu vực. 

Sự ra đời của Khung năng lực giáo viên được xem là tài liệu tham khảo quan trọng, hướng dẫn giáo viên khu vực Đông Nam Á tự học, tự lập và thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân; từng bước tự nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng tới nâng cao chất lượng học tập cho tất cả người học trong khu vực.