Chuyên gia phản đối xây thêm các nhà máy nhiệt điện than

Các chuyên gia đang kêu gọi dừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120 về phát triển đồng bằng sông Cửu Long một cách bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nghị quyết nói rằng ĐBSCL sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp xanh với ít khí thải không ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và phát triển năng lượng tái tạo gắn với việc bảo vệ rừng và bờ biển.

Đọc tiếp …

Kim Chi