Khoa học, công nghệ thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Sự phát triển nhanh chóng gần đây của khoa học và công nghệ đã tạo ra những cơ hội mới cho Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ nhằm tạo động lực phát triển quốc gia.

Đọc tiếp …

Phóng viên VOV