Hình ảnh từ vệ tinh tăng độ chính xác về phát thải khí nhà kính

Một dự án nghiên cứu của Cục Viễn thám Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường lần đầu tiên sử dụng hình ảnh do VNREDSat-1 – vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam, để tính toán lượng khí thải carbon dioxide.

Sử dụng hình ảnh từ VNREDSat-1 và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), dự án đã hoàn thiện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu số về các điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam nói chung, vùng Tây nguyên nói riêng, cũng như cơ sở dữ liệu để tính toán phát thải khí nhà kính, đồng thời thành lập bản đồ che phủ đất và bản đồ biến động tại Tây Nguyên.

Đọc tiếp…