Xâm nhập mặn có thể tới sớm hơn tại ĐBSCL

Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay sẽ đến sớm hơn và tác động sâu hơn những năm trước. Mức độ xâm nhập mặn có thể xấp xỉ mức của năm 2015-2016 là các năm xảy ra hạn mặn lịch sử.

Dự báo này dựa trên dữ liệu về mực nước tại các hồ chứa ở thượng lưu sông Mekong, tình hình nguồn nước của sông Mekong, đặc biệt là dung tích của hồ Tonle Sap (Campuchia) và thủy triều ở khu vực hạ lưu.

Đọc tiếp…