Số hộ nông thôn được dùng nước sạch ở ĐBSCL tăng gấp đôi sau 5 năm

Tỷ lệ hộ dân nông thôn các tỉnh ĐBSCL được sử dụng nước sạch tăng từ 26-75% năm 2018 lên 53-94% năm 2023, theo thông tin tại Đại hội Hiệp hội Cấp nước nông thôn ĐBSCL nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP Cần Thơ vào ngày 29/7.

Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã kiến nghị với các bộ, ngành liên quan giải pháp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, quy định ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nước nông thôn, đặc biệt là cơ chế đầu tư, hỗ trợ nước sạch vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, hải đảo và những khu vực thiếu hụt nước và đưa ra những đón góp mang tính xây dựng về các dự thảo chính sách và kế hoạch dài hạn về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…