Cần nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

Hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam về tài nguyên đất đai, lâm nghiệp, ngư nghiệp và đa dạng sinh học tạo cơ hội lớn để nâng cao hơn nữa trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua các mô hình đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên. Những mô hình như vậy giúp giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng bền vững hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Nhận định này đã được nhấn mạnh tại Đối thoại chính sách cấp cao: Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức hôm 26/8.

Đọc tiếp…