Cảnh báo về lượng xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện`

Lượng xỉ  than tồn đọng tại các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam đã tăng lên mức 25,2 triệu tấn vào năm ngoái, trong khi con số các nhà máy nhiệt điện vẫn tiếp tục tăng. Điều này đã dấy lên mối quan ngại về việc không còn chỗ chứa xỉ than trong một vài năm tới. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN