Tuổi nghỉ hưu có thể sẽ tăng từ năm 2021

Độ tuổi nghỉ hưu có thể sẽ được nâng lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ từ ngày 1/1/2021. Đây là một trong hai phương án trong dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Đọc tiếp

Phóng viên VTV