Tuổi nghỉ hưu có thể sẽ tăng sau khi Việt Nam ký một số hiệp định thương mại

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và nữ có thể sẽ tăng lần lượt từ mức hiện tại 60 tuổi và 55 tuổi lên mức 62 tuổi và 60 tuổi vào năm 2021. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN