Phục hồi hệ sinh thái rừng ngập nước

Mặt trái của việc đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long với cường độ cao đã gây nhiều hệ lụy đối với rừng tự nhiên, nhất là các loại rừng ngập mặn, tràm, phòng hộ. Việc bảo tồn, tái tạo hệ sinh thái rừng ngập nước giúp người dân cải thiện sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đọc tiếp…