Chính phủ ban hành Nghị quyết nhằm cải thiện đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết  yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương  tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Nghị quyết được kí vào ngày 25/08/2018, đặt ra nhiệm vụ trước mắt  là hoàn thiện hệ thống pháp lý về đầu tư xây dựng nhằm đảm bảm tính thống nhất, đồng bộ, thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những rào cản và vướng mắc trong lĩnh vực này.

Đọc tiếp…