Công bố báo cáo Chuyển đổi nguồn nhân lực giáo dục tại châu Á

Ủy ban Giáo dục quốc tế đã công bố báo cáo “Chuyển đổi nguồn nhân lực giáo dục” tại châu Á.

Theo ông Ju-Ho Lee, Ủy viên Ủy ban Giáo dục, cựu Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc, tại nhiều quốc gia, lực lượng giáo viên đang thiếu hụt và được phân bố không đồng đều.

Vì vậy, báo cáo của Ủy ban Giáo dục đề xuất một tầm nhìn để tạo ra những hệ thống giáo dục thích nghi và liên tục phát triển, khai thác các cơ hội mới; đồng thời cũng chú trọng vào xây dựng nhóm học tập với sự tham gia từ nhiều lĩnh vực như lãnh đạo các trường, chuyên gia, doanh nghiệp, chuyên gia y tế, phụ huynh, tình nguyện viên để giúp tất cả trẻ em thành công trong việc học tập.

Đọc tiếp…