Báo cáo về ô nhiễm nước tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) vừa công bố Báo cáo nghiên cứu “Ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát Ô nhiễm Nước tại Việt Nam”. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khóa XIV và triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước vào năm 2018 là một trong nhiều kiến nghị đưa ra trong Báo cáo nghiên cứu ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam, được công bố sáng 2/3/2018 tại Hà Nội.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN