Báo cáo: Kinh tế số thúc đẩy Việt Nam tăng trưởng

Các kết quả của báo cáo “Tương lai kinh tế số Việt Nam: Hướng đến năm 2030, 2045” đã được công bố vào ngày 22/5 tại TP Hồ Chí Minh.

Tiến sỹ Lucy Cameron, tư vấn nghiên cứu cao cấp tại cơ quan chuyên về nghiên cứu về số liệu và công nghệ số thuộc Tổ chức khoa học quốc gia Australia (Data61) cho biết, báo cáo phân tích các  xu thế chủ đạo ảnh hưởng tới tương lai kinh tế số của Việt Nam, bao gồm: tác động của các công nghệ số mới nổi, các thị trường xuất khẩu mới cho Việt Nam, sự phát triển của cơ sở hạ tầng số hiện đại, nhu cầu phát triển thành phố thông minh, sự gia tăng của kỹ năng và dịch vụ số và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Đọc tiếp…