Số lượng các dự án về năng lượng tái tạo tăng

Theo Báo cáo Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018, trung bình có 9 dự án phát điện và phân phối điện được đăng ký mỗi tháng từ tháng 6 năm 2017.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN